Η μουσική παράσταση Paris-Constantinople-Bagdad ακυρώνεται λόγω ατυχήματος σε συντελεστή.