Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ «ΤΑ 12 ΚΟΥΠΕ»» (Υποέργο 2) με κωδικό MIS 5004088 στο Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού θεατρικού φωτισμού για το Υπαίθριο Stage και την Αποβάθρα.

Αποστολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη 20/4/2022 και ώρα 19:00: Στην ταχυδρομική διεύθυνση Φαλήρου 12, Αθήνα ΤΚ 11742
Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ STAGE & ΑΠΟΒΑΘΡΑ».