Τύπος

Αν είστε δημοσιογράφοι και ενδιαφέρεστε για τις δράσεις μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με

την Καλλιτεχνική Εταιρεία Αξάνα
Γραφείο Παραγωγής
τηλ. 210 9237076
fax 210 9240108
theater@totrenostorouf.gr

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τις παραστάσεις μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Παραγωγής.


Το Τρένο στο Ρουφ
Σιδ. Σταθμός Ρουφ, Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως
mobile 6937604988 phone 2105298922 email theater@totrenostorouf.gr

Newsletter