Τύπος

Αν είστε δημοσιογράφοι και ενδιαφέρεστε για τις δράσεις μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με

την Καλλιτεχνική Εταιρεία Αξάνα
Γραφείο Παραγωγής
τηλ. 210 9237076
fax 210 9240108
theater@totrenostorouf.gr

Εάν επιθυμείτε να παρακολουθήσετε τις παραστάσεις μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Παραγωγής.Εάν δεν διαθέτετε Κωδικό Εισόδου, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Τύπου ή το Γραφείο Παραγωγής.
Επιλέξτε ημέρα για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες εκδηλώσεις