Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ «ΤΑ 12 ΚΟΥΠΕ»» με κωδικό MIS 5004088 στο Ε.Π. «Αττική» 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια εξοπλισμού θεατρικού φωτισμού.

Αποστολή προσφορών μέχρι την Δευτέρα 30/4/2018 και ώρα 17:00:

  • Στην ταχυδρομική διεύθυνση Συγγρού 29, ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11743

Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ».