Η Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ αναζητά φύλακα για νυχτερινή φύλαξη. 
Αποστολή βιογραφικού και μίας πρόσφατης φωτογραφίας στο theater@totrenostorouf.gr

Απαραίτητη η προσκόμιση συστατικών επιστολών.