Η Καλλιτεχνική Εταιρεία ΑΞΑΝΑ Α.Μ.Κ.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ «ΤΑ 12 ΚΟΥΠΕ»» (Υποέργο 2) με κωδικό MIS 5004088 στο Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 , που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την ΕΕ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια Εξέδρας /Σκηνής.

Αποστολή προσφορών μέχρι την Παρασκευή 18/03/2022 και ώρα 17:00: Στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως & Αμφιπόλεως 1, ΡΟΥΦ ΤΚ 11854
Με την ένδειξη «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΕΔΡΑΣ /ΣΚΗΝΗΣ».