Κατόπιν γενικής απαίτησης, οι αγαπημένες σας παραστάσεις Paris- Istanbul και Franky meets Ella on the Orient Exprees πρόσθεσαν καινούριες ημερομηνίες!

Paris- Istanbul
31/03, 14/04, 21/04

Franky meets Ella on the Orient Exprees
03/03, 10/03, 07/04